Test za nepolodnost

Infertility test je test kojim se vrši skrining genetskih promijena kod osoba koje imaju poteškoća sa začećem. 

2149214337

Šta je Infertility test?

Infertility test je test kojim se vrši skrining genetskih promijena kod osoba koje imaju poteškoća sa začećem.  Rano otkrivanje osnovnog genetičkog uzroka neplodnosti može biti dragocen podatak na osnovu koga će ljekar planirati personalizovan pristup  planiranju porodice za svaki par ili pojedinca.

Panel za žensku neplodnost

55 gena + aneuploidije X hromozoma

Uključujući:

 • Primarnu ovarijalnu insuficijenciju
 • Sindrom policističnih jajnika
 • Ovarijalni sindrom hiperstimulacije
 • Hipogonadotropni hipogonadizam

Rana identifikacija žena sa primarnom ovarijalnom insuficijencijom može definisati potrebu za aspiracijom i krioprezervacijom jajnih ćelija u mlađem dobu u cilju očuvanja fertiliteta i mogućnosti da pacijentkinja ostvari potomstvo u budućnosti.

6290
2149230688

Panel za mušku neplodnost

40 gena + aneuploidije X I Y hromozoma + mikrodelecije Y hromozoma

Uključujući:

 • Aneuploidije polnih hromozoma
 • Hipogonadotropni hipogonadizam-Kalmanov sindrom

Muškarci sa azoospermijom imaju višu prevalencu mikrodelecija Y hromozoma u odnosu na muškarce sa adekvatnom spermom i njima je potrebno genetičko testiranje kako bi se razjasnila etiologija pre lječenja*. Od 3 delecije povezane sa azoospermijom, samo jedna je povezana sa verovatnoćom za oporavak sperme putem tretmana testikularne ekstrakcije sperme (TESE).

Kako da uradim Infertility test?

Potrebno je pozvati naš stručni tim na 066/538-068  i dogovorite uzorkovanje u Vama najbližoj laboratoriji .

 • Potreban je uzorak bukalnog brisa za izdvajanje DNK materijala
 • Procedura uzorkovanja je bez rizika, bezbolna i brza

Kome se Infertility test preporučuje?

 • Parovima ukoliko imaju poteškoća prilikom začeća
 • Karakterističan izgled tj. fenotip koji može imati genetsku osnovu
 • Žene sa izostankom ili iregularnim ciklusima
 • Muškarcima sa poremećajem u broju, morfologiji ili kretanju spermatozoida
 • Parovima koji su na programu VTO
 • Parovi koji se pripremaju za donaciju jajne ćelije/spermatozoida
 • Pozitivna porodična anamneza neplodnosti
2147793272

Česta pitanja

Ne postoje nikakva ograničenja. Sve trudnice, bez obzira na godine starosti i kategoriju rizika mogu raditi Premium Genetics prenatalni test.

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Cjenovnik

Ne postoje nikakva ograničenja. Sve trudnice, bez obzira na godine starosti i kategoriju rizika mogu raditi Premium Genetics prenatalni test.

 

Sequentia BASIC

Dostupan je i za blizanačke trudnoće
KM 989
 • Prisustvo/Odsustvo Y hromozoma
 • Trizomija 13
 • Trizomija 18
 • Trizomija 21

Sequentia BASIC

Dostupan je i za blizanačke trudnoće
KM 989
 • Prisustvo/Odsustvo Y hromozoma
 • Trizomija 13
 • Trizomija 18
 • Trizomija 21
IZDVOJENO

Sequentia BASIC

Dostupan je i za blizanačke trudnoće
KM 989
 • Prisustvo/Odsustvo Y hromozoma
 • Trizomija 13
 • Trizomija 18
 • Trizomija 21

Sequentia BASIC

Dostupan je i za blizanačke trudnoće
KM 989
 • Prisustvo/Odsustvo Y hromozoma
 • Trizomija 13
 • Trizomija 18
 • Trizomija 21

Sequentia BASIC

Dostupan je i za blizanačke trudnoće
KM 989
 • Prisustvo/Odsustvo Y hromozoma
 • Trizomija 13
 • Trizomija 18
 • Trizomija 21

Sequentia BASIC

Dostupan je i za blizanačke trudnoće
KM 989
 • Prisustvo/Odsustvo Y hromozoma
 • Trizomija 13
 • Trizomija 18
 • Trizomija 21