Affinity map (NK ćelije)

Test za genotipizaciju KIR receptora na površini majčinih NK ćelija (prirodnih ubica) limfocita i HLA-C kompleksa odgovoranog za imuno-histohokompatibilnost sa fetusom.

2147798161

Uspjeh trudnoće uvelikom zavisi od imunog sistema majke, preko KIR receptora da se embrion ne prepozna kao strano tijelo i ne odbaci. U slučaju nekomplatibilnosti između majčinih KIR gena i fetalnog HLA-C dolazi do aktivacije NK ćelija majke i imunog odgovora koji može ugroziti uspjeh trudnoće ili dovesti do početka prijevremenog porođaja.

HLA-C kompleks molekula se može podijeliti u dve glavne grupe HLA-C1 i HLA-C2 koje se razlikuju u 80 aminokiselina, a za njih se vezuju KIR receptori majke. A specifični NK imuni odgovor je pod jakim uticajem prema fetalnom genotipu C1 i C2.
KIR geni su organizovani u dva glavna haplotipa A i B. Haplotip A uzrokuje nekompatibilnost majke i fetusa, jer određuje aktivaciju NK ćelija, a haplotip B uzorkuje toleranciju majke i embriona, jer određuje inhibitorni efekat NK.

845
2164

Mapa afiniteta KIR: KIR studija genotipa
Mapa afiniteta HLA-C: studija genotipa HLA-C
Mapa afiniteta HLA-C/KIR: KIR genotip i HLA-C genotip studija