Preeklampsija

Preeklampsija je naziv za povišen krvi pritisak koji se po prvi put javlja u trudnoći u kombinaciji s nalazom proteina u urinu.

baby care accessories flat lay scaled

Preeklampsija je naziv za povišen krvi pritisak koji se po prvi put javlja u trudnoći u kombinaciji s nalazom proteina u urinu.

 

Preeklamsija se javlja kod 3-7% trudnica, a u riziku su prvorotkinje, žene sa prethodnim vaskularnim bolestima, te žene sa istorijom preeklampsije.

Do pre-eklampsije dolazi zbog disbalansa faktoraoslobođenih iz placente i endotela maternice – prvenstveno PIGF faktora.

portrait sleeping newborn hold hands scaled
holding hands scaled

Test je automatizovani imunoflorescentni test za kvantitativno određivanje koncentracije placentalnog faktora rasta (PIGF) u serumu i plazmi. Koristi u kombinaciji s kliničkom evaluacijom za neinvazivnu procjenu rizika za razvoj preeklampsije u prvom, drugom i trećem trimestru trudnoće.