E-ready

Test prozora implantacije endometrijuma na osnovu genske ekspresije 68 gena endometrijuma materice kojim se određuje prijemčivost endometrijuma za embrion

22401927

Test prozora implantacije endometrijuma na osnovu genske ekspresije 68 gena endometrijuma materice kojim se određuje prijemčivost endometrijuma za embrion. Anliziraju se geni koji su uključeni u proces proliferacije, decidualizacije i imuni odgovor

Prozor implantacije je period koji traje oko 4 dana kada je endometrijum prijemčiv za embrion, van tog perioda implantacija izostaje. On se određuje hormonskim statusom i debljinom samog endometrijuma, na žalost, često ti parametri nisu usklađeni te implantacija izostaje.

108848
Mikrodelecije 3

Test omogućava određivanje ciklusa jajnika i određivanje pravog prozora implantacije, rezultati ukazuju da li je endometrium receptivan, pred-receptivan ili post-receptivan i kao takav može biti od izuzetnog značaja za klijente koji su u IVF-u.

Test smanjuje rizik od neupjela implantacije i povećava šanse za trudnoću

Preporučuje se ženama sa neuspjelim ciklusima VTO i ženama sa tankim endometrijumom.