JEDINI TEST U BiH, KOJI IMA MOGUĆNOST ANALIZE MIKRODELECIONIH SINDROMA KOD BLIZANAČKIH TRUDNOĆA

Šta analizira VERACITY i koje opcije mogu da odaberem?

VERACITY

BASIC
490 eura 549 eura

INFORMACIJE O POLU

(muški/ženški)

TRIZOMIJE

Daunov sindrom(Trizomija 21) – Dodatna kopija 21.hromozoma (1 prema 700)
Edvardsov sindrom(Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000)
Patau sindrom(Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000)

VERACITY

PLUS
590 eura 649 eura

INFORMACIJE O POLU

(muški/ženški)

TRIZOMIJE

Daunov sindrom(Trizomija 21) – Dodatna kopija 21.hromozoma (1 prema 700)
Edvardsov sindrom(Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000)
Patau sindrom(Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000)
ANEUPLODIJE POLNIH HROMOZOMA
Tarnerov sindrom(Monozomija X) – Nedostatak X hromozoma (1 prema 2.000 kod ženske djece)
Trostruki X sindrom(Trizomija X) – Višak X hromozoma kod ženske djece (1 prema 1.000 kod ženske djece)
Klinefelterov sindrom(XXY) – Višak X hromozoma kod muške djece (1 prema 1.000 kod muške djece)
Jakobsov sindrom(XYY) – Višak Y hromozoma kod muške djece (1 prema 1.000 kod muške djece)
XXYY Sindrom – Višak X i Y hromozoma (1 prema 17.000 kod muške djece)

VERACITY

PREMIUM
690 eura 749 eura

INFORMACIJE O POLU

(muški/ženški)

TRIZOMIJE

Daunov sindrom(Trizomija 21) – Dodatna kopija 21.hromozoma (1 prema 700)
Edvardsov sindrom(Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000)
Patau sindrom(Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000)
ANEUPLODIJE POLNIH HROMOZOMA
Tamerov sindrom(Monozomija X) – Nedostatak X hromozoma (1 prema 2.000 kod ženske djece)
Trostruki X sindrom(Trizomija X) – Višak X hromozoma kod ženske djece (1 prema 1.000 kod ženske djece)
Klinefelterov sindrom(XXY) – Višak X hromozoma kod muške dece (1 prema 1.000 kod muške djece)
Jakobsov sindrom(XYY) – Višak Y hromozoma kod muške djece (1 prema 1.000 kod muške djece)
XXYY Sindrom – Višak X i Y hromozoma (1 prema 17.000 kod muške djece)
MIKRODELECIJE
DiDžordžov sindrom 22q11.2 – Nedostatak dijela 22.hromozoma (1 prema 1.000)
1p36 delicioni sindrom – Nedostatak dijela 1.hromozoma (1 prema 5.000)
Smit Magensov sindrom(17p1 1.2) – Nedostatak dijela 17.hromozoma (1 prema 15.000)
Volf Hirshornov sindrom(4p1 6.3) – Nedostatak dijela 4.hromozoma (1 prema 50.000)

+ VERAgene


Najčešće trizomije + test na 50 monogenetskih bolesti još prije rođenja bebe

Sve trudnice koje urade prenatalni test Veracity ostvaruju popust u vrijednosti od 320 Eura na čuvanje matičnih ćelija u banci Future Health