Blog

PREMIUM Genetics

BLOG

Šta je Dabl (Double) test?

Šta je Dabl (Double) test?

Dabl (double) test je skrining test prvog trimestra (tromesečja) trudnoće. Naziva se još i kombinovani biohemijski skrining prvog trimestra, jer podrazumijeva ultrazvučni pregled i laboratorijsku

Pročitaj više »
Picture 8

Šta su hromozomopatije?

Koje hromozomopatije su za nas zaista važne?                                          Hromozomopatije su poremećaji uzrokovani viškom ili manjkom hromozoma, odnosno hromozomskog segmenta. Sve pripadnice ženskog pola su pod određenim

Pročitaj više »